Go to menu

Privacybeleid van Till Always

Laatst gewijzigd: 14 april 2013

Dit Privacybeleid beschrijft onze beleidslijnen en procedures inzake het verzamelen, gebruiken en ontsluiten van uw persoonlijke gegevens. Gebruikers kunnen toegang verkrijgen tot de Till Always-service (de “Service”) via onze website www.Till Always.com, via apps op Apparaten, via API's en via derde partijen. Een “Apparaat” is elke computer gebruikt om toegang te krijgen tot de Till Always Service, met inbegrip van, zonder beperking, een desktop, laptop, GSM, tablet of ander elektronisch gebruiksapparaat. Dit Privacybeleid regelt uw toegang tot de Till Always Service, ongeacht hoe u er zich toegang toe verschaft, en door het gebruiken van onze Services stemt u in met de verzameling, overdracht, verwerking, opslag, ontsluiting en andere aanwendingen van uw informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid. Alle verschillende vormen van gegevens, content en informatie zoals hieronder omschreven worden gezamenlijk aangeduid met de term "informatie.”

1. Informatie die door ons wordt verzameld en opgeslagen

Wij kunnen de volgende informatie verzamelen en opslaan wanneer u gebruik maakt van de Till Always Service:

Informatie door u verstrekt. Wanneer u een account aanmaakt, verzamelen wij bepaalde persoonlijke informatie zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en uw privé-adres en zakelijk adres. U kunt ons ook verzoeken om uw contacten te importeren door ons toegang te verlenen tot de diensten van derden waar u gebruik van maakt (bijvoorbeeld: uw e-mailaccount) of om gebruik te maken van uw sociale netwerkinformatie indien u ons toegang verleent tot uw account op de sociale netwerken waarmee u verbonden bent. Wanneer u anderen uitnodigt om lid te worden van Till Always via onze doorverwijzingspagina, dan sturen wij hen een eenmalige e-mail per doorverwijzing. U kan ook informatie aangaande de e-mailadressen van uw contacten aan ons verschaffen wanneer u mappen of bestanden met hen deelt. Wij kunnen ook Persoonlijke Informatie (bijvoorbeeld: uw e-mailadres) ontvangen via andere gebruikers, bijvoorbeeld indien zij iets met u probeerden te delen of Till Always aan u probeerden door te verwijzen.

Bestanden. De door u via de Till Always Service geüploade, gedownloade of geraadpleegde bestanden worden door onze verzameld en opgeslagen (“Bestanden”).

Loggegevens (LogData). Telkens u gebruik maakt van de Service, registreren wij automatisch gegevens van uw Apparaat, de erop geïnstalleerde software en uw activiteiten tijdens uw gebruik van de Services. Dit kan omvatten het Internet Protocol (“IP”) adres van het Apparaat, het browsertype, de website die u bezocht net vóór u op onze website terechtkwam, door u op onze website opgezochte informatie, lokale voorkeuren, identificatienummers verbonden aan uw Apparaten, uw mobiele operator, datum- en tijdstempels met betrekking tot transacties, systeemconfiguratiegegevens, metadata met betrekking tot uw Bestanden en andere interacties met de Service.

Cookies. Wij maken ook gebruik van “cookies” om informatie te verzamelen en onze Diensten te verbeteren. Een cookie is een klein databestand dat wij verzenden naar uw Apparaat. Wij kunnen gebruik maken van “persistente cookies” om uw registratie-ID en login-wachtwoord te bewaren voor toekomstige aanmeldingen ("logins") bij de Service. Wij kunnen gebruik maken van “session ID cookies” om bepaalde functies van de Service te activeren, om beter te begrijpen hoe u interageert met de Service en om het totale gebruik en de routing van het webverkeer op de Service te monitoren. Via de optie-instellingen van uw browser kunt u deze zo configureren dat er geen cookies meer worden ontvangen of dat u telkens wordt gevraagd of u cookies wenst te ontvangen van de websites die u bezoekt. Indien u ervoor opteert om geen cookies ontvangen, dan zult u evenwel niet kunnen genieten van alle aspecten van de Dienst.

2. Hoe gebruiken wij uw Persoonlijke Informatie?

Persoonlijke Informatie. In de loop van uw gebruik van de Service kunnen wij persoonlijke informatie verzamelen die kan worden gebruikt om u te contacteren of te identificeren (“Persoonlijke Informatie”). Persoonlijke Informatie wordt of kan worden gebruikt: (i) met het oog op het verstrekken en verbeteren van onze Service, (ii) om uw gebruik van de Service te beheren, (iii) om een beter begrip te krijgen van uw noden en belangen, (iv) om uw ervaring te personaliseren en te optimaliseren en (v) om software-updates en product-aankondigingen te kunnen verrichten of aanbieden. Indien u niet langer mededelingen van onzentwege wenst te ontvangen, gelieve dan de “unsubscribe”-instructies te volgen die worden vermeld in elk van deze mededelingen of wijzig uw account-instellingen dienaangaande.

Geolocatie Informatie. Sommige Apparaten laten toe dat applicaties toegang hebben tot real-time locatiegebaseerde informatie (bijvoorbeeld: GPS). Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit Beleid verzamelen onze mobiele apps geen dergelijke informatie vanop uw mobiel apparaat telkens wanneer u onze mobiele apps downloadt of gebruikt, maar in de toekomst zou dit; mits uw toestemming, wel het geval kunnen zijn met het oog op het verbeteren van onze Services. Bepaalde foto's en video's door u geplaatst op Till Always kunnen opgenomen locatie-informatie bevatten. Wij kunnen deze informatie aanwenden om uw ervaring te optimaliseren. Indien u niet wenst bestanden met ons te delen waarin geolocatie-informatie is vervat, gelieve deze dan niet te uploaden. Indien u geen locatiegegevens wenst op te slaan in uw foto's of video's, raadpleeg dan de documentatie van uw camera om deze functie uit te schakelen. Bovendien kan informatie door ons verzameld vanop een Apparaat, bijvoorbeeld een IP-adres, soms worden gebruikt om de locatie van een Apparaat bij benadering te bepalen.

Analyse. Wij ontvangen tevens informatie (hetzij zelf of via diensten van derden) door middel van logging en cookies, zoals IP-adressen, die soms kunnen worden gekoppeld aan Persoonlijke Informatie. Wij gebruiken deze informatie voor de bovenvermelde doeleinden en om het gebruik van onze Service te monitoren en analyseren alsook voor het technisch beheer van de Service, het verbeteren van de werking en gebruiksvriendelijkheid van de Service en om te verifiëren dat gebruikers de nodige machtiging hebben voor de verwerking van hun vragen of verzoeken door de Service. Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit Beleid maken wij gebruik van Google Analytics. Om meer te weten over het privacybeleid van Google Analytics, klik hier; Om te weten hoe u zich kunt uitschrijven uit deze dienst, klik hier.

3. Delen en bekendmaken van Informatie

Uw gebruik. Uw Persoonlijke Informatie wordt getoond in uw profielpagina en op andere plaatsen in de Service, in overeenstemming met de voorkeuren door u ingesteld op uw account. Voor iedere informatie die u wenst te verschaffen dient u aan te geen hoeveel u wil dat anderen van u te weten komen. Gelieve zorgvuldig te overwegen welke informatie u bekend maakt in uw profielpagina en welk anonimiteitsniveau verkiest. U kunt uw profielgegevens te allen tijde nazien en aanpassen. Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet aan derde partijen. Wij kunnen uw informatie ook delen of bekendmaken met uw instemming, bijvoorbeeld indien u een applicatie van derden gebruikt om toegang te krijgen tot uw account (zie verder). Via bepaalde functies van de Service heeft u ook de mogelijkheid om bepaalde persoonlijke informatie openbaar te maken. Dergelijke publieke informatie kan snel worden verspreid naar een zeer breed publiek.

Dienstverleners, Business Partners en andere. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derde bedrijven en individuen om ons te helpen bij het verstrekken, analyseren en verbeteren van de Service (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: data-opslag, onderhoud, database-beheer, webanalyse, verwerken van betalingen en verbeteringen aan de functies van de Service). Deze derde partijen kunnen slechts toegang krijgen tot uw informatie voor doeleinden van het uitvoeren van deze opdrachten namens ons en op grond van verplichtingen gelijkaardig aan deze vervat in dit Privacybeleid. Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit Beleid maken wij gebruik van de S3-opslagservice Amazon om een deel van uw informatie op te slaan (bijvoorbeeld: uw Bestanden). Meer gegevens omtrent de gegevensbeveiliging van Amazon vindt u op de S3 site.

Applicaties van derden. Wij kunnen, mits uw instemming, uw informatie delen met een applicatie van derden, bijvoorbeeld wanneer u ervoor kiest om toegang te krijgen tot onze Services via een dergelijke applicatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat dergelijke partijen maken van uw informatie; u dient er dus zeker van te zijn dat de applicatie betrouwbaar is en beschikt over een privacybeleid dat voor u aanvaardbaar is.

Naleving van wetgeving en het doen afdwingen ervan; Bescherming van de rechten van Till Always. Aan partijen buiten Till Always kunnen wij bestanden onthullen die zijn opgeslagen in uw Till Always, alsmede informatie over u die wij verzamelen wanneer wij te goeder trouw geloven dat onthulling vereist is met het oog op (a) naleving van de wetgeving, regelgeving of bindend gerechtelijk verzoek; (b) het vrijwaren van enig persoon tegen overlijden of ernstige lichamelijke letsels; (c) het voorkomen van fraude of misbruik van Till Always of haar gebruikers; of (d) het beschermen van de eigendomsmatige rechten van Till Always. Indien wij uw Till Always-bestanden doorspelen aan een gerechtelijke of politionele instantie zoals hierboven uiteengezet, dan verwijderen wij de Till Always-encryptie van de bestanden alvorens deze aan deze instanties te overhandigen. Till Always heeft evenwel niet de mogelijkheid om bestanden de decrypteren die door u werden geëncrypteerd vooraleer deze werden opgeslagen op Till Always.

Zakelijke Transfers. Indien wij betrokken worden in een fusie, acquisitie of verkoop van alle of een deel van onze activa, dan kan uw informatie worden overgedragen als onderdeel van de transactie, maar wij zullen u informeren (bijvoorbeeld via e-mail en/of een duidelijke aankondiging op onze website) van enige verandering in het beheer of gebruik van uw Persoonlijke Informatie of Bestanden, of indien één of beide van deze onderworpen zouden komen te worden aan een ander Privacybeleid. Wij zullen u ook informeren over uw mogelijke opties ten aanzien van de informatie.

Niet-private of Niet-Persoonlijke Informatie. Wij kunnen uw niet-private, geaggregeerde of anderszins niet-persoonsgebonden informatie bekendmaken, zoals gebruiksstatistieken van onze Service.

4. Wijzigen of verwijderen van uw informatie

Indien u een geregistreerd gebruiker bent, dan kunt u de Persoonlijke Informatie verstrekt in uw registratie of in uw accountprofiel nazien, updaten, corrigeren of verwijderen door uw accountinstellingen te wijzigen. Indien uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt gewijzigd, dan kan u deze updaten door de wijzigingen in te voeren in uw account-instellingen. Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, dan kan u een e-mail versturen naar info@tillalways.com met het verzoek tot verwijdering van uw account. Na verwijdering zal onze back-office u een e-mail versturen met daarin bevestiging dat uw account werd verwijderd. In sommige gevallen kunnen wij kopieën van uw informatie bewaren indien vereist door de wet. Voor vragen omtrent uw Persoonlijke Informatie op onze Service, gelieve contact op te nemen met info@tillalways.com. Wij zullen uw vraag beantwoorden binnen 30 dagen.

5. Gegevensbewaring

Wij zullen uw informatie bijhouden tot u uw account opzegt of te kennen geeft dat u niet langer wil dat wij uw informatie gebruiken voor onze dienstverlening ten aanzien van u. Wij kunnen uw informatie bijhouden en gebruiken zoals vereist met het oog op naleving van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van betwistingen en het doen afdwingen van onze overeenkomsten. In overeenstemming met het voorgaande zullen wij trachten uw informatie op verzoek zo spoedig mogelijk te verwijderen. Gelieve echter op te merken dat er een zekere tijd kan verstrijken vooraleer de informatie wordt gewist van onze servers en dat backup-versies nog kunnen voortbestaan na verwijdering.

6. De Till Always community

Onze Service biedt publiek toegankelijke community services aan, zoals blogs, forums en wiki's. U dient er zich bewust van te zijn dat informatie door u verstrekt in deze domeinen kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die deze informatie raadplegen. Uw posts kunnen kunnen blijven bestaan zelfs nadat uw account heeft geannuleerd. Voor vragen over uw Persoonlijke Informatie op onze Service, gelieve contact op te nemen met privacy@tillalways.com.

Onze site bevat koppelingen naar andere websites waarvan de praktijken inzake privacy kunnen afwijlen van deze gehanteerd door Till Always. Indien u persoonlijke informatie verstuurt naar dergelijke sites, dan wordt uw informatie behandeld op basis van hun procedures inzake privacy. Wij moedigen u aan om de privacybepalingen van iedere website die u bezoekt, zorgvuldig door te nemen.

7. Beveiliging

De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons. Wanneer u gevoelige informatie ingeeft (zoals een nummer van een kredietkaart) op onze bestelformulieren, dan wordt de transmissie van dergelijke informatie versleuteld door middel van secure socket layer technologie (SSL).

Wij hanteren algemeen aanvaarde standaarden voor het beveiligen van aan ons verstrekte informatie, zowel tijdens transmissie als na ontvangst ervan door ons. Er bestaat echter geen methode van elektronische transmissie of opslag die 100% veilig is. Daarom kunnen wij absolute beveiliging van uw informatie niet garanderen.

8. Wijzigingen aan ons Privacybeleid

Van tijd tot tijd kunnen kan dit Privacybeleid worden gewijzigd. Indien wij een wijziging aanbrengen aan dit privacybeleid die naar onze overtuiging zou leiden tot een wezenlijke aantasting van uw rechten, dan zullen wij u daarvan in kennis stellen (bijvoorbeeld per e-mail). Ook in andere omstandigheden kunnen wij u informeren over enige wijzigingen. Wanneer u verder gebruik blijft maken van de Service nadat dergelijke wijzigingen van kracht werden, dan stemt u ermee in gebonden te zijn door het herziene Privacybeleid.

Creating a page is not possible on this small screen.

Go back