Naar menu gaan
Godelieve Manderveld

Godelieve Manderveld

Over Godelieve Manderveld

Geboren op 12/02/1931 in Borgerhout, België

Woonde in Boechout, België

Overleden op 06/11/2020 in Boechout, België

Rouwbrief

Condoleer, vertel een verhaal, deel een anekdote of beschrijf wat Godelieve voor je betekende.

Upload video
 • Martine Laroche

  Lieve Mevrouw Manderveld,
  Mijn tijd aan het instituut Heilige Familie zal voor altijd in mijn herinnering blijven als een prachtige schooltijd. Ik heb mij op Uw school altijd goed geamuseerd! Dat had te maken met het feit dat U mij mezelf liet zijn , ondanks het feit dat er moest gestudeerd worden. Toch was er veel tijd voor zelfontplooiing en gelukkig ook veel sportmogelijkheden met de multifunctionele sporthal met zwembad! Wat een tijd!!
  U was streng maar rechtvaardig! Initiatieven konden worden uitgewerkt en werden gestimuleerd wat ervoor zorgde dat er plaats was voor creativiteit. Het 100-jarig bestaan van onze school was dan ook een groot feest met een optreden van de ganse school van kleuter tot en met lerarenkorps en directie. Wat een show! Fantastisch!
  Bedankt voor alles wat U me hebt meegegeven in mijn jonge leven waar ik nu nog met veel genoegen aan terugdenk.
  De laatste keer dat ik U zag was een 15-tal jaren geleden na een begrafenis, ik sprak U aan, U sprak me aan bij mijn voor- en familienaam en we hebben 2 uur lang zitten napraten op een bankje, heerlijke herinneringen opgehaald.
  Bedank en rust nu maar , U heeft het verdiend en groetjes aan Uw zus, mijn lerares latijn.
  Martine

 • Mieke De Caluwé

  Deelneming aan de familie bij het overlijden van deze bijzonder fijne vrouw met een groot hart voor mensen.
  Ik was leerkracht van de Heilige Familie. Ik solliciteerde bij Lieve in 1980. Ik was net zwanger van ons eerste kind. Mensen raadden me aan om dit niet te zeggen bij een sollicitatiegesprek. Ik verkoos toch om open kaart te spelen zodat de directrice tijdig zou weten dat ze nog een interimaris zou moeten zoeken. Lieve bewonderde mijn openheid en ik werd direct aangenomen. Dit zegt meer over wie Lieve zelf was: streng maar rechtvaardig, oprecht en eerlijk. Zij deed moeite om elke leerling bij naam te kennen en meestal droeg ze in haar hart nog veel meer mee over die leerling. Een discussie of conflict tussen een leerkracht en een leerling loste ze heel diplomatisch op door elk apart te horen en dan te proberen de partijen te verzoenen en aan hen de nodige feedback te geven. Ik waardeerde Lieve enorm en het was wederzijds. Ze schreef jarenlang nog warmhartige kerstkaartjes, ze hield van mensen. Toen ik haar bezoekjes bracht in Huize Stracke kon ze heel gezapig lachen over kleine voorvalletjes van vroeger. Ze straalde uit hoeveel innerlijke vreugde zij eraan beleefde.
  Heel toevallig vond ik bij het opruimen van papieren deze week nog een kaartje dat zij schreef bij de geboorte van ons tweede kind(1983). Ik citeer haar graag: "Ik bid om Gods milde zorgen over dit kindje opdat het een schoon en goed mens zou worden, heel gelukkig zou worden en anderen gelukkig maken. Moge de grote aardsengel hem zijn leven lang beschermen." Hieruit straalt ook Lieves christelijke levenshouding.
  Ik ben blij dat ik deze fijnbesnaarde vrouw in mijn leven mocht ontmoeten.
  Veel sterkte voor de familie.

 • marita marck

  Beste familieleden,
  Al de getuigenissen van de oud-leerlingen, kan ik alleen maar bevestigen en nogmaals benadrukken dat Mevrouw Manderveld een grote invloed op ons leven had. Zowel tijdens onze schooltijd, als erna.
  Eénmaal afgestudeerd , bleef zij je discreet volgen en helpen waar nodig met een woordje hier, en wat raad daar.
  Dank u Mevrouw , voor uw grote inzet!
  Oprechte deelneming!
  Marita Marck

 • Christine Hanegraef

  Beste familie van Mevrouw Manderveld,

  Ik las in de krant dat Mevrouw Manderveld is overleden.
  Ik was leerling van de H. Familie en kende haar als een kordate, soms strenge directrice.
  Maar ja, op een dag stonden wij uit de ramen te roepen “Help ons, het is hier een gevangenis!” (louter puberstreken, we overdreven graag),
  dan kon ze niet anders dan streng reageren.

  Later heb ik er als interim leerkracht gewerkt en dan zag ik een heel andere kant van haar, een vriendelijke, zachte kant.

  Ik hoop dat ze in vrede afscheid heeft kunnen nemen van dit leven en van jullie.

  Met meelevende groeten,
  Christine Hanegraef

 • Mia De Schamphelaere

  Onze directrice was een bijzondere dame, energiek, verstandig, gelovig.
  Ook als directrice kende ze haar leerlingen door en door. Mijn humanioratijd ( 1973-1979) is door haar persoonlijkheid gekleurd. " De Bruintjes" dat was een school met degelijk onderwijs, met nadruk op discipline en kwaliteit, maar ook was er een gemoedelijke en familiale sfeer.
  Er werden projecten uitgewerkt met heel de school, zoals het grote schoolfeest rond de gedichten van Paul Van Ostaijen. Iedereen hielp elkaar, dat was de schoolgeest, de geest van directrice Manderveld.
  Ze bleef ook geïnteresseerd in haar leerlingen en wat ze deden en betekenden in het latere leven.(Ik vond onlangs nog mooie correspondentie met haar terug)
  We bieden de familie ons oprecht meeleven en christelijk gebed aan.

  Rust in de Hemelse Vrede, Lieve

 • gerd cornelissen

  Innige deelneming bij het afscheid van Mw Manderveld. Als twaalfjarige die naar de grote school ging kon ik niet vermoeden welke rol Lieve Manderveld in mijn leven zou gaan spelen. Ik was leerling op de Heilige Familie, ging 4 jaar studeren en kwam terug als leerkracht.Solliciteren hoefde niet, Lieve Manderveld belde mij zelf op en gaf mijn ego een grote boost met haar uitdrukkelijke wens om mij in haar corps te hebben. Zij gaf mij het volle vertrouwen en gaf mij alle mogelijkheden me te ontwikkelen en te groeien. Toen Lieve Manderveld op rustpensioen ging sloeg ik mijn vleugels uit. In mijn nieuwe school werd zij mijn rolmodel toen ik zelf pedagogisch directeur werd. Dank aan deze sterke, maar bescheiden vrouw die zo de ruggengraat van mijn professionele leven werd.

 • Karin De Naeyer

  Mijn innige deelneming aan de dierbaren van Mw Manderveld, de directrice van de school waar ik mijn jeugdjaren doorbracht en enkel maar mooie herinneringen aan heb. Ze was de rustige standvastigheid, hart op de juiste plaats en met een warm hart voor haar leerlingen en leerkrachten.

 • Viviane Vermeulen

  Een fijne directie. Bekwaam, eerlijk en plichtbewust.
  Mede dankzij Mevrouw Manderveld heb ik mooie herinneringen aan mijn humanioratijd 1966-1972.
  Rust zacht. Viviane Vermeulen.

 • Gert Van Dommelen

  Mevrouw Manderveld, onze directrice van de humaniora. Zoveel respect voor haar. Ze was een directrice uit de 1000 (als er al zoveel waren in de omgeving...).
  Altijd luisterbereid
  Altijd met een knipoog klaar bij kattenkwaad
  Streng maar met een zeer warm hart
  Verstandig, oh wat wist ze toch veel (in onze ogen toen, bijna alles)
  Ze was rechtdoor, eerlijk als goud, diepgelovig, alles wat een directrice moest zijn.
  Heerlijke tijd hebben we op haar school gehad.
  Heel veel sterkte aan de familie en een glimlach bij het lezen van al deze mooie berichten.

 • Carry D'haene

  Ik herinner me haar als een strenge maar zeer rechtvaardige directrice. Zij leefde voor haar school en haar leerlingen. Bij haar kon je altijd terecht. Ze droeg haar hart op de juiste plaats.
  Veel sterkte voor de familie.

 • Marijke Van Dommelen

  Mooie en warme herinneringen hou ik over aan mijn tijd bij de Bruintjes. Mevr Manderveld was alom tegenwoordig. Wanneer je iets fouts gedaan had, stond je met een klein hartje te wachten aan haar deur. En dan kon je plots verrast worden door een kleine begripvolle knipoog. (Wanneer het kattekwaad niet te groot was geweest.)
  Heerlijke directrice.
  Veel warmte gewenst aan de familie.

 • Hildegard Van Oevelen

  Ik heb zeer goede herinneringen aan mijn vroegere directrice. Een vrouw met een hart voor haar school en haar leerlingen.
  Mijn deelneming voor de familie!

 • Christel Verbaenen

  Voor mij was mevrouw Manderveld een voorbeeld van een directrice. Met haar kon je over alles praten en steeds had zij een wijs en ook vaak warm antwoord klaar. Ik ben ervan overtuigd dat er enorm veel fijne herinneringen in elk van ons, oud-leerlingen van de Heilige Familie, naar boven komen.
  Rust zacht!

 • Ann Van regemortel

  Een heel correcte directrice, streng maar rechtvaardig. Ik had er erg veel respect voor, ze luisterde ook naar onze argumenten als we het iets anders zagen, dan sommige leerkrachten. Zeer goede herinneringen aan haar....ook al is het meer dan 40 jaar geleden. Innige deelneming aan de familie

 • Wendy Notelé

  Ik herinner me niet zo veel van mevrouw Manderveld, maar herinner haar wel als een lieve dame. Toen ik in ‘86 mij als twaalfjarige kwam inschrijven, zei ze tijdens de introductie “ik ben leek”, waarna ik later vertelde dat ik werd ingeschreven door mevrouw Leek. Ze is kort daarna met pensioen gegaan.

  Oprechte deelneming
  Wendy Notelé
  Oud-leerling Heilige Familie

 • mevrouw Beyers

  Lieve was mijn eerste directrice. Ik herinner me het sollicitatiegesprek nog steeds. Ze stelde onverwachte, maar juiste vragen, ze zocht de leerkrachten zorgvuldig uit.
  Bij Lieve (want zo mochten we haar noemen) kon ik altijd terecht met problemen van leerlingen. Ze had een goed luisterend oor en ze was voor mij steeds bemoedigend in haar antwoord.
  Ik ben altijd blij geweest dat ik onder haar vleugels de kneepjes van het vak leerde, dat ze ons, leerkrachten, een zekere vrijheid gaf en dat de naam van de school, de Heilige Familie, de sfeer weerspiegelde. De late jaren '70 en de jaren '80 zij de mooiste uit mijn loopbaan geweest.
  En kijk, toen ik haar op een zaterdag in juni belde dat ik maandag liever geen toezicht zou doen omdat we ons adoptiezoontje gekregen hadden, stond ze daar de volgende dag met een cadeautje bij ons thuis. Toch fijn, zo'n directrice!
  Dankjewel, Lieve!

 • lutgart Van Driessen

  Het gevoel dat ik had in de dagen rond het heengaan van 'Lieveke' zoals we "mevrouw Godelieve Manderveld" altijd hebben kunnen aanspreken - bracht me tot de wens haar zo vlug mogelijk nog eens nabij te zijn ... en die nabijheid is nu een andere taal .. Nabij zijn in het heengaan is een sterke ervaring in het leven. Lieve zal ons nu altijd nabij blijven. Ik heb haar dikwijls ontmoet toen haar mama kwam praten met mijn vader .. beiden geïnteresseerd in de politiek van die jaren. Maar Lieve leidde dikwijls het gesprek en als jong meisje heb ik veel geluisterd .. en dacht .. zo zou ik ook graag worden ..
  Later heeft zij een grote rol gespeeld als directrice op de school waar ik ook mijn studies had gedaan en waar ik één van de kinderen die we in voogdij groot brachten ook naar school liet gaan. Het was werkelijk een geschenk dat ons werd geboden en geen toeval. Het kind Anny waar Lieve zoveel aandacht aan heeft gegeven heeft de humaniora kunnen volbrengen dankzij haar begrip en de juiste pedagogische tussenkomst in moeilijke momenten. We hebben haar altijd als een voorbeeld behouden en dankbaar geweest. Danken we de Heer in ons gebed voor deze zo waardevolle ontmoeting want Lieve is de beste nabij-zijnde-persoon geweest in de contacten tijdens de opvoeding in ons gezin. Alles kreeg een oplossing in stilte en we gingen heen vol rust en vertrouwen dat zij voor de positieve oplossing zou gaan.
  We blijven u in ons hart dragen en wensen aan de naaste familie dat ook zij Lieve in een dankbare sfeer mogen blijven herinneren en meedragen !
  We bidden samen met u allen dat zij in de vrede van de Heer mag rusten.
  Veel dank aan u allen en moed bij dit afscheid . Genegen Lutgart V Driessen

Condoleer, vertel een verhaal, deel een anekdote of beschrijf wat Godelieve voor je betekende.

Upload video

Je beeldscherm is te klein om een pagina te maken.

Terug