Camille Boeve 09071985 | April 18 2024
Camille Boeve 09071985 | April 18 2024
Camille Boeve 09071985 | April 18 2024

Camille Boeve (†09/07/1985)

Created by
Till
Always

|

On

August 1, 2013, 1:25 pm

Op 1 augustus 1914 werd zijn eenheid bij het uitbreken van de oorlog onmiddellijk ingezet bij de verdediging van de Luikse forten.
Amper enkele dagen nadien, op 6 augustus, werd hij samen met zijn hele compagnie – soldaten, onderofficieren en officieren – krijgsgevangen genomen door de Duitsers die het fort na een omsingelingsbeweging konden innemen.
Na een voettocht van 3 dagen werden ze te Malmédy op een trein gezet richting Münster en werden ze gevangen gezet in het krijgsgevangenenkamp te Soltau. Tijdens de verdere duur van de oorlog werd hij enkele malen verplaatst van kamp en kwam hij zo terecht in 6 verschillende kampen waar ze telkens in barakken werden ondergebracht. Alleen hun laatste verblijfplaats was een woonhuis. Hij werd gedurende zijn gevangenschap slecht behandeld en kreeg weinig eten. Desondanks moest hij zwaar werk verrichten in een steenkoolmijn.
Op 16 oktober 1918 werd hij gerepatrieerd naar Frankrijk waar hij op 18 oktober te Lyon een vragenlijst invulde met alle bijzonderheden over zijn krijgsgevangenschap. Op 1 november werd hij overgebracht naar het opleidingskamp van Auvours waar hij bleef tot 15 november 1918. Op 30 september 1919 werd hij gedemobiliseerd.
Er werden hem geen frontstrepen toegekend maar wel 6 strepen voor zijn gevangenschap in Duitsland.

0
0
0

Details

92
Years, (
June 29, 1893
July 9, 1985
)
NATURAL
Avekapellen
,
België

Share this memorial page on social media

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Share a memory...

Camille Boeve 09071985 | April 18 2024
Till Always
August 1, 2013, 2:10 pm
Overwinningsmedaille Uitgereikt aan allen die dienst deden in het gemobiliseerde Belgische leger tussen 1 augustus 1914 en 11 november 1918.Deze bronzen medaille, aanvankelijk voorgesteld door de Franse veldmaarschalk Foch als een inter-geallieerde medaille en als dusdanig ook aangenomen, werd ingesteld op 15 juli 1919.
0
0
Camille Boeve 09071985 | April 18 2024
Till Always
August 1, 2013, 2:09 pm
Oorlogsherinneringsmedaille Toegekend aan hen die bij de Belgische strijdkrachten dienden gedurende de Eerste Wereldoorlog en voldeden aan de criteria voor de Overwinningsmedaille.
0
0
Camille Boeve 09071985 | April 18 2024
Till Always
August 1, 2013, 2:08 pm
Dienstfoto.. Hier zijn militaire dienstfoto ..
0
0

Releasing Soon ✨

The Till Always app is very close to release in the Appstore and the Google Play Store.

Make sure to follow our social media channels to stay updated!

Download the app to do this!

To start sharing memories about departed loved ones that will last forever, download the Till Always app in the Appstore or in Google play.